Är din garageport farlig?

Har ni en gammal garageport med spiralfjädrar eller har ni inte justerat och balanserat er port på länge?

Då kan den vara riktigt farlig för dig och din familj.

Port

I många garage sitter det garageportar från 70- 80-talet med en kraftig spiralfjäder på var sida om porten. I dag får sådana garageportar inte längre säljas då porten och spiralfjädern kan vara farliga. Den vanligaste faran är att man klämmer händer och fingrar i portkanten eller fjädermekanismen men det har även skett dödsolyckor där spiralfjädern brustit eller släppt från sina fästen och träffat personen i huvudet.

Om ni har en gammal garageport med spiralfjäder och vill skydda familjen mot skador finns det några olika åtgärder att vidta

Fjädersäkring

Det ena är att säkra fjädrarna från att slå upp om de skulle gå av eller släppa från fästena. Mellby Garage har tagit fram en specialanpassad fjädersäkring som hindrar en fjäder som går av eller släpper från att slå upp och fara iväg. Du kan enkelt beställa denna fjädersäkring i Mellby Garages webbshop .

Fjäder

Ny garageport

Du kan även byta ut garageporten till en ny modern port. Det finns många olika garageportsmodeller där en takskjutport är den vanligaste. Idag väljer många en garageport med motor för att öka bekvämligheten. Det har blivit förhållandevis billigt och många uppskattar att slippa hoppa ur bilen för att öppna och stänga porten utan vill hellre sitta kvar i bilen och bara trycka på fjärrkontrollen. En portmotor minskar också slitaget på garageporten och ökar därmed garageportens livslängd. Det beror att en portmotor ger en jämn öppning och stängning av garageporten. När du köper en ny garageport skall du köpa en riktig port som är anpassad för svenska förhållanden. I Mellby Garages webbshop hittar du svensktillverkade portar från bland annat Crawford och Dieden. Du kan även välja att få din garageport monterad. En ny snygg port kan också förändra intrycket av hela huset.

Testa och justera din port

Vet du att man ska testa och väga av sin garageport en gång per år? Detta gäller särskilt de äldre vipportarna med träfasad. De är tunga och kan, om de är dåligt justerade, falla ned och skada dig eller någon ur familjen allvarligt.

Fredrik Sahlberg på Mellby Garage AB, Sveriges största garageleverantör, tipsar om hur man skall kontrollera en gammal garageport.

– Kontrollera din garageport en gång per år. Prova om garageporten är rätt avvägd och inte faller igen eller åker upp med en smäll.  Är det en vipport kan du börja med att öppna porten och släppa handtaget på väg upp. Slår porten upp i öppet läge, med en smäll, så är fjädern för hårt spänd. Det är stor risk att någon skadas om porten slår upp. Då ska porten justeras.

Från öppet läge skall du släppa ner garageporten, slår den igen helt utan att stanna i halvöppet läge är fjädern för löst spänd och det är stor risk att porten faller igen och att någon i familjen kommer i kläm. Porten måste justeras.

Justering av portar görs med fördel av en utbildad portmontör.

En väl fungerande garageport förgyller tillvaron men det gäller att man sköter sin garageport och tänker på att den har en livslängd på cirka 20-25 år.